No5353模特张思允Nice性感白色护士服饰配超薄无内肉丝惹火诱惑写真46P张思允秀人网

No5353模特张思允Nice性感白色护士服饰配超薄无内肉丝惹火诱惑写真46P张思允秀人网

 汗多则心液虚,心气馁故悸;叉手自冒,则外有所卫,得按则内有所凭,则望之而知其虚矣。结胸是阳邪下陷,尚有阳症见于外,故脉虽沉紧,有可下之理。

太阳主筋所生病,诸筋者,皆属于节,故骨节疼痛。动气在下,下之,则腹满清谷,心痞头眩,宜甘草泻心汤。

此麻黄汤但云温服八合,不言再服,则一服汗者,停后服,汗出多者,温粉扑之,自当列此后。 小承气下之缓剂也,曰少与之令小安,曰微和胃气,曰不转矢气者勿更与之。

阳明万物所归,故六经皆得转属。风寒本自相因,必风先开腠理,寒得入于经络。

夫阴阳之在天地间也,有余而往,不足随之,不足而往,有余从之,知从知随,气可与期。 且伤寒中又最多杂病夹杂其间,故伤寒与杂病合论,则伤寒、杂病之症治井然。

戊为燥土,庚为燥金,故加芒硝以润其燥也。太阳少阴,从本从标,其标在上,其本在下,其标在外,其本在内。

Leave a Reply